anunt concurs cresa iunie 2017

Anunţ concurs

 

         Serviciul Public Local de Asistență Socială, cu sediul în municipiul  Botoșani, str.Săvenilor, nr.12, județul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale vacante din cadrul Creșei municipale, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

-        Asistent medical principal – 1 post

-        Educator puericultor – 1 post

-        Ingrijitor – 1 post

         Candidaţii trebuie să îndeplinaescă condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de asistent medical principal:

-        studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă

-        certificat de membru OAMGMAMR ( Ordinul Asistenților Medicali)

-        vechime în specialitate: minimum 5 ani

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de educator puericultor:

-        studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă

-        nu se solicita vechime in specialitate

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare:

-        studii medii absolvite cu diplomă

-        nu se solicita vechime în muncă

Condiţii de desfăşurare a concursului:

-          proba scrisă: 12.06.2017, ora 1000, la sediul Creșei municipale din str.Aleea Elie Radu nr.38;

-          data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă, la sediul Serviciului Public Local de Asistență Socială Botoșani, str.Săvenilor nr.12.

Dosarele de concurs se depun până la data de 30.05.2017 la Compartimentul resurse umane, salarizare din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, str.Săvenilor nr.12.

         Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, str.Săvenilor nr.12 şi pe site-ul www.splasbotosani.ro.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, salarizare din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, str.Săvenilor nr.12, persoana de contact – Petronela Damian, tel.0231583230 – int.14, 0786.716.499, e-mail splasbotosani@yahoo.com