Asistenta medicala comunitara

Asistență medicală comunitară 

     Locul de muncă a personalului din cadrul compartimentului asistență medicală comunitară este în sediul  Centrului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente �" SENIOR- Aleea Nucului nr.8

Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de asistenții medicali comunitari şi mediatorii sanitari, atribuţiile acestora fiind stabilite prin fișa postului, în concordanţă cu normele metodologice de aplicare a OUG  nr. 18/2017 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară.

         Beneficiarul activităţilor şi serviciilor de asistenţă medicală comunitară este colectivitatea locală a municipiului Botoşani, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile aflate în următoarele situaţii : 

    a) nivel economic sub pragul sărăciei;            

    b) şomaj;

    c) nivel de educaţie scăzut;

    d) dizabilitate;

    e) boli cronice;

    f) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;

    g) graviditate;

    h) vârsta a treia;

    i) vârstă sub 18 ani;

    j) fac parte din familii monoparentale;

    k) risc de excluziune socială;

    l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunităţii.

Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară sunt:

  a) identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, a problemelor medico-sociale ale comunităţii şi, în special, ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;

  b) facilitarea accesului populaţiei, în special al persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate şi sociale;

  c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin acţiuni de educaţie pentru sănătate în comunitate;

  d) participarea la implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi intervenţii de sănătate publică adaptate nevoilor comunităţii, în special persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;

 e) furnizarea de servicii de sănătate în limita competenţelor profesionale legale ale personalului cu atribuţii în domeniu.